Page 9 - liflet_FEBRUAR_2024
P. 9

APOTEKA                                     9

 Zvezda u borbi protiv starenja Kolagen – protein zdravlja i lepote
     olagen je najzastupljeniji protein u  primenu, sadrži inovativnu komponentu
 olagen pomaže u borbi protiv starenja  prahu ili kapsulama. našem organizmu, sastavni je deo  Fortigel  - bioaktivne peptide kolagena u
                          ®
 kože delujući direktno na elastičnost  Koje su to namirnice koje podstiču
 Kkože. Kolagen je protein koji naše telo  Kvezivnih tkiva i čini oko 30% svih telesnih  dozi od čak 5000 mg, koji se veoma lako
 prirodno proizvodi svakog dana. Nalazi se u  proizvodnju kolagena? proteina. Pruža stabilnost, strukturu i snagu  i brzo apsorbuju u crevima. Efi kasnost
                           ®
 koži, kostima, tetivama, mišić ima, zubima i  Bujon od kostiju – kuvanjem sastojaka od  našem telu i veoma je važan za zdravlje i  Collagenfi x formulacije na bazi bioaktivnih
 noktima. Međutim, već nakon 25. godine telo  kojih se sastoji bujon, hranljive materije se  funkciju zglobova, kostiju, zuba, krvnih  kolagenih peptida, hijaluronske kiseline,
 smanjuje proizvodnju ovog proteina što za  opuštaju u vodu u obliku koji ljudsko telo  sudova, mišića, tetiva, ligamenata, kože i  vitamina C, mangana i bakra je dokazana
 posledicu ima pojavu bora i opuštanje kože.  može lako da apsorbuje kose.  kliničkim ispitivanjem.
 Da bismo usporili ovaj process potrebno je  Organizam poseduje sposobnost stvara- Niskomolekularna hijaluronska kiselina
 da povećamo proizvodnju kolagena i jačamo  Morski plodovi – riblji kolagen se najbrže  poseduje visok nivo apsorpcije i odličnu
 apsorbuje u ljudskom telu.  nja i obnavljanja kolagena, međutim, ka- bioraspoloživost nakon oralnog unosa i
 Losos sadrži cink, element  ko starimo, taj kapacitet se postepeno
 u tragovima koji aktivira  gubi. Njegov defi cit najteže podnose naši  važan je faktor održavanja dobre funkcije,
 proteine neophodne za  zglobovi i kosti, a prvo se primećuje na koži.  vlažnosti i zaštite tkiva. Dodatak vitamina
 sintezu kolagena Statistika kaže da koža gubi 1% kolagena  C, mangana i bakra u preparatu doprinosi
 Jaja - odličan izvor  godišnje već u tridesetim godinama, dok  stvaranju vezivnog tkiva i odžavanju
 proteina i kolagena. Sadrže  nakon 40. godine drastičnije pada sinteza  normalne funkcije zglobova i kostiju.
 visok nivo prolina, jedne od  kolagena, na koži se primećuju dublje bore,  Ova pažljivo odabrana kombinacija
 najbitnijih amino kiselina  a smanjuju se tonus i elastičnost. Mogu se  aktivnih sastojaka u preparatu obezbeđuje
 za proizvodnju kolagena. javiti problemi sa smanjenom pokretljivošću  brojne pozitivne efekte na kožu i kosu,
 Citrusi – citrusi poput  i bolovima u zglobovima i kostima, kao i pad  pružajući im kvalitetnu negu iznutra i lep i
 narandže, grejpa, limuna  mišićne mase i snage. zdrav izgled. Oralni unos peptida kolagena
 i limete sadrže visoku  Istraživanja pokazuju da stanje kolagena  i hijaluronske kiseline povećava elastičnost
 količinu  vitamina  C,  u organizmu može zapravo da odredi  i hidrataciju kože, usporava nastanak i
 koji igra ključnu ulogu u  biološku starost organizma. smanjuje vidljivost postojećih bora.
 proizvodnji kolagena Na tržištu danas postoje brojni preparati  Formula tečnog kolagena u kesici omo-
 Bobičasto voće – takođe,  kolagena. Da li svi oni daju povoljne efekte  gućava komfornu i jednostavnu primenu
 sadrže  visoku  količinu  na zdavlje organizma i lepotu naše kože i  – sadržaj se konzumira direktno iz ke-
 vitamina C kako da izaberemo onaj pravi?  sice, jednom dnevno, bez potrebe za
 Piletina - bogat izvor  Dva tipa suplemenata dobijaju poslednjih  razblaživanjem pre upotrebe.
 proteina, koje telo može  godina na popularnosti – hidrolizovani  Starenje ne možemo zaustaviti, ali se
 koristiti  za  stvaranje         možemo truditi da duže ostanemo mladi
 kolagena kolagen i želatin koji se dobija kuvanjem  i aktivni. Počnimo već večeras, jednom
   kolagena iz životinjskih hrskavica.
 Zeleniš - tamnozeleno   Problem kod unosa kolagena oralnim  kesicom tečnog kolagena pred spavanje, jer
 lisnato povrć e, poput kelja,  putem može biti njegova resorpcija pa onda  zdravlje i lepota uvek počinju iznutra.
 spanać a i blitve, bogat je
 postojeća kolagenska vlakna.  izvor vitamina C. Ovo povrć e sadrži i važan  i bioraspoloživost na ključnim mestima kao
 Količina ovog proteina u organizmu može  hranljivi sastojak hlorofi l koji podržava  što su zglobovi i koža. Zato je važno da pri
 se povećati odgovarajućom ishranom  ili  proizvodnju kolagena. odabiru suplemenata vodimo računa da
 putem suplemenata. Najbolji rezultati u  Orašasti plodovi - orah, badem i indijski  oni sadrže bioaktivne peptide, dobijene
 podmlađivanju kože mogu se postići sa  orah predstavljaju biljne izvore proteina,  hidrolizom kolagena, koji su znatno manji
 balansiranom ishranom bogatom hranjivim  koji osim proteina sadrže bakar, cink,  molekuli i kao takvi se mogu primenjivati
 sastojcima potrebnim za stvaranje kolagena,  vitamin E, koji takođe utiču na proizvodnju  oralnim putem i dobro resorbovati.
 a dodatno i konzumiranjem kolagena u  kolagena  Collagenfix , tečni kolagen za peroralnu

        ®
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14