Page 7 - DECEMBAR 2022. - Apoteka PLUS
P. 7

Senior    PLUS
 APOTEKA                                     7

 Jak imunitet uz vitamin D Ecomer forte MULTI ESSENCE Vitamini i  Oligogal Zn

 Za jačanje imuniteta, štiti organizam od  minerali za odrasle Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema,
 infekcija i prehlada. Doprinose normalnom metabolizmu stvaranja  održavanju normalnog vida, plodnosti i
   energije, smanjenju umora i iscrpljenosti,  reprodukciji.
 d pojave pandemije  normalnom funkcioniranju nervnog sistema,
 koronavirusa poseban  -10 normalnoj psihološkoj funkciji.
 %
 Oakcenat je na vitaminu                       -10   %
 D i njegovom značaju za

 zdravlje organizma. Vitamin  -10  %
 D pomaže bolju apsorpciju
 kalcijuma i fosfora u organizmu, imajući pri
 tome važnu ulogu u izgradnji i održavanju
 zdravlja kostiju. Pored toga, važna uloga
 vitamina D je i tome što direktno deluje
 na imunološki odgovor organzma. Korist
 od ovog vitamina je zaista neosporna, ali
 i pored svih dobrih stvari koje ovaj vitamin
 pruža organizmu, ukoliko se racionalno  Immunomax za odrasle Vitamin C+ Zn  Probiotik Forte
 unosi u organizam, moramo voditi računa da
 ne dođe do prekomernog unosa, što za  Štiti ćelije od oksidativnog stresa i jača  Doprinosi jačanju imuniteta i otpornosti  Pomaže u sprečavanju nastanka stomačnih
 posledicu može imati pojavu određenih  imunitet uz Beta glukan, vitamin B6 i cink. organizma, smanjuje mogućnost prehlade,  tegoba, naročito kod akutne dijareje i dijareje
 zdravstvenih tegoba poput mučnine, povra-  pomaže boljem zdravlju i izgledu kože.  izazvane primenom antibiotika.
 ćanja, umora, hiperkalcemije (uvećan nivo
 -15             -20   %                -10   %
 kalcijuma u krvi).
 % Vitamin C 500mg i 1000 mg kesice Dietpharm Omega 3 Cink Mineral

 Zato pažljivo sa unosom suplemenata  Doprinosi očuvanju imunog sistema, sintezi  Doprinosi normalnoj funkciji srca, mozga i  Podstiče imunitet i otpornost prema
 vitamina D, konsultujte se sa vašim lekarom  kolagena i zaštiti od slobodnih radikala  održavanju normalnog vida. infekcijama, doprinosi normalnoj funkciji
                       kostiju, pomaže zdravlje kože, kose i noktiju.
 naročito kod sportista, osoba izloženih stresu,
 ili farmaceutom o pravilnoj i racionalnoj  pušačima.
 dozi koja je realno potrebna vašem orga-
 nizmu, shodno zdravstvenom stanju i
                                       %
 %
 godinama. Svakako, preporuka je da uradite  -10  -20 %      -10
 laboratorijski nalaz i proverite stanje vita-
 mina D u organizmu, na taj način ćete imati
 pravu sliku potrebe vašeg organizma za
 ovim vitaminom.
 Ovog meseca pripremili smo za sve članove
 Kluba Senior PLUS dodatne pogodnosti i
 mesečne popuste na preparatima koji se
 savetuju za jačanje imuniteta.
 *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama  *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko
 na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12