Page 6 - DECEMBAR 2022. - Apoteka PLUS
P. 6

Senior    PLUS
     APOTEKA                                                                          7

  Jak imunitet uz vitamin D         Ecomer forte                  MULTI ESSENCE Vitamini i       Oligogal Zn

                       Za jačanje imuniteta, štiti organizam od   minerali za odrasle       Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema,
                       infekcija i prehlada.            Doprinose normalnom metabolizmu stvaranja  održavanju normalnog vida, plodnosti i
                                             energije, smanjenju umora i iscrpljenosti,  reprodukciji.
     d pojave pandemije                               normalnom funkcioniranju nervnog sistema,
     koronavirusa poseban                   -10          normalnoj psihološkoj funkciji.
  Oakcenat je na vitaminu                          %                                     -10   %
  D i njegovom značaju za
                                                             %
  zdravlje organizma. Vitamin                                         -10
  D pomaže bolju apsorpciju
  kalcijuma i fosfora u organizmu, imajući pri
  tome važnu ulogu u izgradnji i održavanju
  zdravlja kostiju. Pored toga, važna uloga
  vitamina D je i tome što direktno deluje
  na imunološki odgovor organzma. Korist
  od ovog vitamina je zaista neosporna, ali
  i pored svih dobrih stvari koje ovaj vitamin
  pruža organizmu, ukoliko se racionalno  Immunomax za odrasle           Vitamin C+ Zn              Probiotik Forte
  unosi u organizam, moramo voditi računa da
  ne dođe do prekomernog unosa, što za  Štiti ćelije od oksidativnog stresa i jača  Doprinosi jačanju imuniteta i otpornosti  Pomaže u sprečavanju nastanka stomačnih
  posledicu može imati pojavu određenih  imunitet uz Beta glukan, vitamin B6 i cink. organizma, smanjuje mogućnost prehlade,  tegoba, naročito kod akutne dijareje i dijareje
  zdravstvenih tegoba poput mučnine, povra-                       pomaže boljem zdravlju i izgledu kože.  izazvane primenom antibiotika.
  ćanja, umora, hiperkalcemije (uvećan nivo
                                  -15   %                  -20   %                -10
  kalcijuma u krvi).
                                                                                 %                       Vitamin C 500mg i 1000 mg kesice       Dietpharm Omega 3            Cink Mineral

   Zato pažljivo sa unosom suplemenata  Doprinosi očuvanju imunog sistema, sintezi  Doprinosi normalnoj funkciji srca, mozga i  Podstiče imunitet i otpornost prema
  vitamina D, konsultujte se sa vašim lekarom  kolagena i zaštiti od slobodnih radikala  održavanju normalnog vida.   infekcijama, doprinosi normalnoj funkciji
                       naročito kod sportista, osoba izloženih stresu,
                                                                 kostiju, pomaže zdravlje kože, kose i noktiju.
  ili farmaceutom o pravilnoj i racionalnoj  pušačima.
  dozi koja je realno potrebna vašem orga-
  nizmu, shodno zdravstvenom stanju i

  godinama. Svakako, preporuka je da uradite           -10    %                 -20   %                -10   %
  laboratorijski nalaz i proverite stanje vita-
  mina D u organizmu, na taj način ćete imati
  pravu sliku potrebe vašeg organizma za
  ovim vitaminom.
   Ovog meseca pripremili smo za sve članove
  Kluba Senior PLUS dodatne pogodnosti i
  mesečne popuste na preparatima koji se
  savetuju za jačanje imuniteta.
     *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama  *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko
             na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.                  sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11