Page 3 - liflet_oktobar_23 final
P. 3

3

   Svetski dan borbe              SAVET

   protiv šećerne bolesti           MESECA


 dobra
 cena  Srbiji više od 710 hiljada ljudi boluje
     od dijabetesa, tj. svaki osmi stanovnik
  Unaše zemlje ima dijabetes. Iako ovi
   rezultati zvuče zastrašujuće, dijabetes je  Ukoliko su simptomi prehlade i
   bolest sa kojom se uz pravu edukaciju i  gripa iskombinovani u vidu zapu-
   lečenje može normalno živeti.
    Pronalaženje ravnoteže između pravilne  šenosti nosa, bola u sinusima, grlu,
   ishrane, fi zičke aktivnosti i lečenja, osnova mišićima, sa ili bez povišene te-
   је dobrog života sa dijabetesom. Samo- mperature, jedna tableta Defri-
   kontrola tu može pomoći. Najdostupniji  nola može pomoći da pomenute
   zdravstveni radnik, koji Vam može pomoći  simptome ublaži i olakša tegobe na
   u sprovođenju samokontrole, je Vaš fa-
   rmaceut. Zato, ako imate neko pitanje ili     nekoliko sati.
   nedoumicu o pravilnoj upotrebi lekova,  Odrasle osobe i deca starija od
   načinu ishrane ili samokontroli šećera u
   krvi, između dve posete lekaru - pitajte  12 godina, kojima je lek i namenjen,
   svog farmaceuta!            ne treba da ga primenjuju duže
           Vaše Apoteke PLUS          od 3 dana.
    Immusan C 800              Defrinol*

   5 u 1 kompleks vitamina i minerala (vitamin
   C, Cink, Vitamin D3, Selen i vitamin B12) za
   jači imunski sistem.                       dobra
  Udružene Apoteke PLUS D.O.O. nisu odgovorne za sadržaj oglasnog prostora
                                    cena
               -10   %                dobra
                                    cena


    Efferalgan*               Febricet*

               dobra                  dobra
                cena                  cena

    *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek
           ili medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
   1   2   3   4   5   6   7   8