Page 14 - Februar 2023. - Apoteka PLUS
P. 14

APOTEKA                                                                          15 15


    Ci-tri-mag               Magnetrans 375 Direkt
   Doprinosi normalnom funkcionisanju mišićnog  Doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti,
   i nervnog sistema tokom perioda intenzivnog  normalnoj funkciji nervnog sistema i mišića,
   fi zičkog i mentalnog napora, pojačanog stresa  i održanju zdravih kostiju.                                     -20   %
   ili zamora.
   ili zamora.
              -10                   -15
                                       %
                  %

    Multilac                Flonivin Plus

   Pomaže da se crevna flora brzo oporavi kod  Doprinosi normalnom funkcionisanju dige-
   dijareje i zatvora, eliminišu gasovi, a imuni  stivnog sistema i normalnoj funkciji imunog
                       sistema.
   sistem podigne.             sistema.
   sistem podigne.
              -10   %                -15
                                       %

   Oligogal Zn               Flobian 30 kapsula

   Doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema,  Doprinosi smanjenju nadutosti i gasova u
   održavanju normalnog vida, plodnosti i re- stomaku.
   produkciji.
              -10   %                -10   %

   Ezinelle*                Santaderm linija
                       Dermokozmetika sa visokim sadržajem akti-
               dobra      vnih supstanci za negu kože ruku i tela.
               cena
                                   -20   %     *Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama
             na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
   9   10   11   12   13   14   15   16